รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6540128010656 นายพงษ์​เพชร​ สาระ​ทิศ​
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร