รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขางาน เทคโนโลยียานยนต์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6540101010406 นายพีระพัฒน์ สอนจันทร์
ยืนยัน