รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530119010288 นายพีระพล ทรัพย์ศิริ
ยืนยัน